Chương trình Hikawa hỗ trợ lắp đặt biển hiệu

 hikawa_hỗ_trợ_lắp_đặt_biển_bảng1

Trong thời đại kinh tế phát triển, quảng cáo đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, để tạo điều kiện tốt nhất cho Quý khách hàng trong việc quảng bá hình ảnh, Hikawa đưa ra chương trình hỗ trợ lắp đặt biển hiệu cho các đại lý.

Điều kiện áp dụng chương trình hỗ trợ lắp đặt biển hiệu

+ Đại lý đang kinh doanh, phân phối điều hòa thương hiệu HIKAWA

+ Đại lý lắp đặt biển hiệu là đại lý có cửa hàng kiên cố

+ Đại lý cam kết lắp đặt biển 2 năm trở lên

=> Chi tiết chương trình tham khảo hình ảnh công văn triển khai bên dưới.