HIKAWA - CHƯƠNG TRÌNH LẮP ĐẶT BIỂN HIỆU

 

Trong thời đại kinh tế phát triển, quảng cáo đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, để tạo điều kiện tốt nhất cho Quý khách hàng trong việc quảng bá hình ảnh, Hikawa đưa ra chương trình hỗ trợ lắp đặt biển hiệu cho các đại lý.