Hình ảnh hoạt động từ thiện của HIKAWA Việt Nam

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, cung cấp những sản phẩm tiện ích tối ưu đến với khách hàng, HIKAWA Việt Nam là một doanh nghiệp luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện, an sinh vì cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu như các hoạt động đồng hành cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid 19: Tài trợ hệ thống làm mát, điều hòa cho các bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Liên hệ với Hikawa
nut-zalo