"Kích hoạt thả ga – Nhân 3 tiền thưởng" cùng điều hòa HIKAWA

 “Nhân 3 mức thưởng” ngay khi Quý khách hàng kích hoạt bảo hành sản phẩm điều hoà HIKAWA. Vừa đảm bảo sản phẩm được bảo hành khi xảy ra vấn đề, vừa được nhận thưởng X3 thì còn chần chờ gì mà không tải app và kích hoạt ngay hôm nay.HIK_KÍCH HOẠT THẢ GA - X3 TIỀN THƯỞNG_page-0001